Logotipo
Atopáronse 2 obras nas que participou ou das que foi autor/a Isidro B. Maiztegui. Volver ao buscador
ObraAutoríaTipoXénero
Macías o Namorado: poema escénico, prosa e verso, a xeito de guieiro musical, sóbor dunha cantata de...
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroTeatro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1956
Paco Pixiñas: historia dun desleigado contada por il mesmo : romance de Arístides Silveira
  • Isaac Díaz PardoBVG
  • Celso Emilio FerreiroBVG
LibroPoesía
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1970