Logotipo
Atopáronse 17 obras nas que participou ou das que foi autor/a Ramón Piñeiro. Volver ao buscador
AnteriorSeguinte
ObraAutoríaTipoXénero
50 dibuxos de Carlos Maside
  • Carlos Maside
LibroOutro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1959
7 ensayos sobre RosalíaLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1952
A lingoaxe i as língoas
  • Ramón PiñeiroBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1967
As Covas do Rei Cintolo
  • Daniel CortezónBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1956
Cancioneiro da poesía céltiga
  • Julius Pokorny
LibroPoesía
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1952
Da esencia da verdade
  • Martin Heidegger
LibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1956
Inauguración da Galería Sargadelos en MadridLibroOutro
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1975
La saudade: ensayosLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1953
Lembrando a Castelao =Recordando a Castelao = Recordana Castelao = Castelao ren croimerez
  • Ramón PiñeiroBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Santiago de Compostela: Sept Sociedade de Estudos Publicacións e Traballos, 1975
O crepúsculo e as formigas
  • Xosé Luís Méndez FerrínBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1961
O libro galego a discusión. Crónica sobre o Primer Seminario encol do libro galegoLibroEnsaio
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1974
Olladas no futuro
  • Ramón PiñeiroBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1974
Os Eidos. Terras outas e soias do Caurel, 1952-1954
  • Uxío NovoneyraBVG
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1955
Presencia de Curros y Dª EmiliaLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1951
Presencia de GaliciaLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1951