Logotipo
Atopáronse 5 obras con Manuel Casado Nieto como autor/a. Volver ao buscador
ObraAutoríaTipoXénero
0, 1, 2, 3, 4... trancos da vida do Braisiño
  • Manuel Casado Nieto
LibroNarrativa
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
Canta de lonxe o corazón do tempo
  • Manuel Casado Nieto
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1969
Contos que non son contos
  • Manuel Casado Nieto
LibroNarrativa
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1969
2ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1971
O Ronsel do meu silenzo
  • Manuel Casado Nieto
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Alba. Colección de Poesía, 1956
Orballo ispido
  • Manuel Casado Nieto
LibroPoesía
1ª ed. Lugo: Colección Xistral, 1955