Logotipo
14 results found with the contribution of Xosé Filgueira Valverde. New search
workAuthorshipTypeGenre
As romaxes da Franqueira. Con máis o Romance i o Diálogo do mouro i o cristiano
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1974
Cancioneiriño novo de Compostela
  • Xosé Filgueira ValverdeDLG
BookPoetry
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1969
Con Rosalía de Castro no seu fogar
  • Rosalía de CastroDLG
BookEssay
1ª ed. Vigo: Patronato Rosalia de Castro, 1974
Da épica na Galicia medieval
  • Xosé Filgueira ValverdeDLG
BookEssay
1ª ed. Vigo: Real Academia Galega, 1973
Día de la Hispanidad: 12 octubre 1492, 12 octubre 1959Non-bookEssay
1ª ed. Pontevedra: Gobierno Civil de Pontevedra, 1959
El idioma gallego en la Edad Media
  • Leandro Carré AlvarellosDLG
BookEssay
1ª ed. Vigo: Real Academia Galega, 1973
Escolma de poesías
  • Manuel Lago González
BookPoetry
1ª ed. A Coruña: Real Academia Galega, 1973
Lago González: biografía y selección de su obra gallega
  • Xosé Filgueira ValverdeDLG
BookPoetry
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1966
Lembranza de CastelaoBook
1ª ed. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 1975
O libro galego a discusión. Crónica sobre o Primer Seminario encol do libro galegoBookEssay
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1974
O Novo TestamentoBook
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1974
Presencia de Rosalía. Homenaxe no noventa cabodano do seu pasamentoBookOther
1ª ed. Vigo: Patronato Rosalia de Castro, 1975
Quintana viva: prosas
  • Xosé Filgueira ValverdeDLG
BookNarrative
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1971
Teatro de máscaras
  • Ramón Otero PedrayoDLG
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Edición dos AA. de Ramón Otero Pedrayo, 1975