Logotipo
14 results found with the contribution of Ramón Cabanillas Enríquez. New search
workAuthorshipTypeGenre
Antífona da cantiga
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1951
As romaxes da Franqueira. Con máis o Romance i o Diálogo do mouro i o cristiano
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1974
Camiños no tempo
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1949
Cancioneiro popular galegoBook
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1972
Castelao na voz dos poetasBookPoetry
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
Castelao, hoxe, sempre: homenaxe no seu vintecinco cabodano
 • Alfonso Daniel R. Castelao
BookEssay
1ª ed. Vigo: Librodouro, 1975
Da miña zanfona
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Lugo: Colección Xistral, 1954
Día de la Hispanidad: 12 octubre 1492, 12 octubre 1959Non-bookEssay
1ª ed. Pontevedra: Gobierno Civil de Pontevedra, 1959
Escolma poética
 • Manuel Curros EnríquezDLG
Book
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1967
Macías o Namorado: poema escénico, prosa e verso, a xeito de guieiro musical, sóbor dunha cantata de...
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1956
O Desengano do prioiro ou O pasamento da alegría: co grande auto epilogal e xusticieiro dos féretros...
 • Ramón Otero PedrayoDLG
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Edicións Monterrey, 1952
Samos
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1958
Un caso de lycantropía: (o home lobo)
 • Vicente Risco
BookEssay
1ª ed. A Coruña: Real Academia Galega, 1971
Versos de alleas terras e de tempos idos
 • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1955