Logotipo
7 results found with Ramón Cabanillas Enríquez as author. New search
workAuthorshipTypeGenre
Antífona da cantiga
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1951
As romaxes da Franqueira. Con máis o Romance i o Diálogo do mouro i o cristiano
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1974
Camiños no tempo
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1949
Da miña zanfona
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Lugo: Colección Xistral, 1954
Macías o Namorado: poema escénico, prosa e verso, a xeito de guieiro musical, sóbor dunha cantata de...
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookTheatre
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1956
Samos
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1958
Versos de alleas terras e de tempos idos
  • Ramón Cabanillas Enríquez
BookPoetry
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1955