Logotipo
Se encontraron 14 obras en las que participó o de las que fue autor/a Xosé Filgueira Valverde. Volver al buscador
ObraAutoríaTipoGénero
As romaxes da Franqueira. Con máis o Romance i o Diálogo do mouro i o cristiano
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroTeatro
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1974
Cancioneiriño novo de Compostela
  • Xosé Filgueira ValverdeBVG
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1969
Con Rosalía de Castro no seu fogar
  • Rosalía de CastroBVG
LibroEnsayo
1ª ed. Vigo: Patronato Rosalia de Castro, 1974
Da épica na Galicia medieval
  • Xosé Filgueira ValverdeBVG
LibroEnsayo
1ª ed. Vigo: Real Academia Galega, 1973
Día de la Hispanidad: 12 octubre 1492, 12 octubre 1959No libroEnsayo
1ª ed. Pontevedra: Gobierno Civil de Pontevedra, 1959
El idioma gallego en la Edad Media
  • Leandro Carré AlvarellosBVG
LibroEnsayo
1ª ed. Vigo: Real Academia Galega, 1973
Escolma de poesías
  • Manuel Lago González
LibroPoesía
1ª ed. A Coruña: Real Academia Galega, 1973
Lago González: biografía y selección de su obra gallega
  • Xosé Filgueira ValverdeBVG
LibroPoesía
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1966
Lembranza de CastelaoLibro
1ª ed. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 1975
O libro galego a discusión. Crónica sobre o Primer Seminario encol do libro galegoLibroEnsayo
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1974
O Novo TestamentoLibro
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1974
Presencia de Rosalía. Homenaxe no noventa cabodano do seu pasamentoLibroOtro
1ª ed. Vigo: Patronato Rosalia de Castro, 1975
Quintana viva: prosas
  • Xosé Filgueira ValverdeBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1971
Teatro de máscaras
  • Ramón Otero PedrayoBVG
LibroTeatro
1ª ed. Vigo: Edición dos AA. de Ramón Otero Pedrayo, 1975