Logotipo
Atopáronse 7 obras con Ramón Cabanillas Enríquez como autor/a. Volver ao buscador
ObraAutoríaTipoXénero
Antífona da cantiga
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1951
As romaxes da Franqueira. Con máis o Romance i o Diálogo do mouro i o cristiano
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroTeatro
1ª ed. Vigo: Edicións Castrelos, 1974
Camiños no tempo
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroPoesía
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1949
Da miña zanfona
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroPoesía
1ª ed. Lugo: Colección Xistral, 1954
Macías o Namorado: poema escénico, prosa e verso, a xeito de guieiro musical, sóbor dunha cantata de...
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroTeatro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1956
Samos
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1958
Versos de alleas terras e de tempos idos
  • Ramón Cabanillas Enríquez
LibroPoesía
1ª ed. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1955