Logotipo
Atopáronse 47 obras editadas ou impresas por Ediciós do Castro. Volver ao buscador
AnteriorSeguinte
ObraAutoríaTipoXénero
0, 1, 2, 3, 4... trancos da vida do Braisiño
 • Manuel Casado Nieto
LibroNarrativa
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
14 Nadaliñas: 1958-1973
 • Sebastián Martínez-RiscoBVG
LibroPoesía
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1973
20 desnudos de Cecilia la Acróbata
 • Isaac Díaz PardoBVG
LibroOutro
1ª ed. Osedo, A Coruña: Ediciós do Castro, 1965
A morte de Frank González
 • Xosé Fernández Ferreiro
LibroNarrativa
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1975
A nave espacial: historia contada polo cego Zago na que refirense os traballos pasados por Manuela Canle...
 • Isaac Díaz PardoBVG
 • Ramiro Cartelle
Libro
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
A pintura como comunicación
 • Domingo García-Sabell
LibroEnsaio
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
A vontade de estilo na fala popular
 • Rafael DiesteBVG
LibroOutro
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
Carlos Maside
 • Luís SeoaneBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Sada: Ediciós do Castro, 1971
Cartas a Lelo
 • Xosé Neira VilasBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
2ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1974
Castelao na voz dos poetasLibroPoesía
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
Catálogo da 1ª Mostra do Libro Galego en CataluñaLibro
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1972
Catón galego
 • Xosé Ramón e Fernández Oxea
LibroNarrativa
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1969
Cuaderno do Laboratorio de Formas de Galicia 1
 • Isaac Díaz PardoBVG
 • Luís SeoaneBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
Choio e o rei Talento
 • Guillermo Abeixón
LibroNarrativa
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
Falan os de Ribadeo. O ensino en Ribadeo dende o século XVI ó XIX. Ribadeo baixo o señorío dos seus condes
 • Francisco Lanza Álvarez
LibroEnsaio
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1974