Logotipo
Atopáronse 62 obras editadas ou impresas por Imprenta Moret. Volver ao buscador
AnteriorSeguinte
ObraAutoríaTipoXénero
0, 1, 2, 3, 4... trancos da vida do Braisiño
 • Manuel Casado Nieto
LibroNarrativa
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
14 Nadaliñas: 1958-1973
 • Sebastián Martínez-RiscoBVG
LibroPoesía
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1973
20 desnudos de Cecilia la Acróbata
 • Isaac Díaz PardoBVG
LibroOutro
1ª ed. Osedo, A Coruña: Ediciós do Castro, 1965
A frauta i-o garamelo
 • Antón Avilés de TaramancosBVG
LibroPoesía
1ª ed. A Coruña: Moret, Imprenta-Editorial, 1959
A morte de Frank González
 • Xosé Fernández Ferreiro
LibroNarrativa
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1975
A nave espacial: historia contada polo cego Zago na que refirense os traballos pasados por Manuela Canle...
 • Isaac Díaz PardoBVG
 • Ramiro Cartelle
Libro
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
A palabra de Deus. EvanxeliosLibro
1ª ed. Santiago de Compostela: Sept Sociedade de Estudos Publicacións e Traballos, 1965
A pintura como comunicación
 • Domingo García-Sabell
LibroEnsaio
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
A terra e a poesía de Pondal
 • Gonzalo López Abente
LibroEnsaio
1ª ed. A Coruña: Real Academia Galega, 1965
A vontade de estilo na fala popular
 • Rafael DiesteBVG
LibroOutro
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
Anacos do meu tempo
 • Ketty Quintana Lacaci
LibroPoesía
1ª ed. A Coruña: Moret, Imprenta-Editorial, 1971
Cantigueiro popular
 • Marcial Valladares Núñez
LibroPoesía
1ª ed. A Coruña: Real Academia Galega, 1970
Carlos Maside
 • Luís SeoaneBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Sada: Ediciós do Castro, 1971
Cartas a Lelo
 • Xosé Neira VilasBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
2ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1974
Castelao na voz dos poetasLibroPoesía
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970