Logotipo
Atopáronse 35 obras nas que participou ou das que foi autor/a Luís Seoane. Volver ao buscador
AnteriorSeguinte
ObraAutoríaTipoXénero
0, 1, 2, 3, 4... trancos da vida do Braisiño
 • Manuel Casado Nieto
LibroNarrativa
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
A ducia do frade
 • Xosé Ramón e Fernández Oxea
LibroPoesía
1ª ed. Orense: s.n., 1966
A Esmorga
 • Eduardo Blanco-AmorBVG
LibroNarrativa
2ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1970
A maior abondamento
 • Luís SeoaneBVG
LibroPoesía
1ª ed. A Coruña - Bos Aires: Cuco-Rei, 1972
A morte de Frank González
 • Xosé Fernández Ferreiro
LibroNarrativa
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1975
As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas
 • Carlos CasaresBVG
LibroTeatro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1973
Cantiga nova que se chama Riveira
 • Álvaro CunqueiroBVG
LibroPoesía
2ª ed. Vigo: Edicións Monterrey, 1957
Carlos Maside
 • Luís SeoaneBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Sada: Ediciós do Castro, 1971
Cartas a Lelo
 • Xosé Neira VilasBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1971
Catálogo da 1ª Mostra do Libro Galego en CataluñaLibro
1ª ed. A Coruña: Ediciós do Castro, 1972
Catón galego
 • Xosé Ramón e Fernández Oxea
LibroNarrativa
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1969
Comunicacións mesturadas
 • Luís SeoaneBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1973
Cuaderno do Laboratorio de Formas de Galicia 1
 • Isaac Díaz PardoBVG
 • Luís SeoaneBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Sada A Coruña: Ediciós do Castro, 1970
Dos arquivos do trasno
 • Rafael DiesteBVG
LibroNarrativa
3ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1973
Eiroa
 • Luís SeoaneBVG
Libro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1957