Logotipo
Atopáronse 22 obras nas que participou ou das que foi autor/a Francisco Fernández del Riego. Volver ao buscador
AnteriorSeguinte
ObraAutoríaTipoXénero
7 ensayos sobre RosalíaLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1952
Á lus do candil: contos a carón do lumeLibroNarrativa
.1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1953
2ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1968
Escolma da poesía galega III. O século XIX
  • Francisco Fernández del RiegoBVG
Libro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1957
Escolma da poesía galega IV. Os contemporáneos
  • Francisco Fernández del RiegoBVG
Libro
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1957
Escolma de poesía galega.LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1952 - 1959
Historia da literatura galega
  • Francisco Fernández del RiegoBVG
LibroEnsaio
2ª ed. rev. Vigo: Editorial Galaxia, 1971
3ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1975
La saudade: ensayosLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1953
Letras do noso tempo
  • Francisco Fernández del RiegoBVG
LibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1974
O libro galego a discusión. Crónica sobre o Primer Seminario encol do libro galegoLibroEnsaio
1ª ed. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1974
Os camiños galegos na andadura de Don Ramón María del Valle-Inclán
  • Francisco Fernández del RiegoBVG
LibroEnsaio
1ª ed. A Coruña: Club de Dirigentes de Empresa de la Cámara de Comercio de La Coruña, 1971
Paisaxe e culturaLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1955
Percival e outras historias
  • Xosé Luís Méndez FerrínBVG
LibroNarrativa
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1958
Pintura actual en GaliciaLibroEnsaio
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1951
Poemas de ti e de min
  • Emilio Álvarez Blázquez
  • Xosé María Álvarez BlázquezBVG
LibroPoesía
1ª ed. Pontevedra: Colección Benito Soto, 1949
Poesías galegas
  • Francisco Añón Paz
LibroPoesía
1ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 1966